Bảng giá Đặc sản sông nước

STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỈ GIÁ BẢN LẺ (theo đơn vị tính)
Hủ/gói Nữa ký 1 ký
1 KHÔ CÁ CHỐT         290,000                 –         180,000         340,000
2 KHÔ CÁ LĂNG         350,000                 –         200,000         380,000
3 KHÔ CÁ LÓC ĐẶC BIÊT ỚT TIÊU         240,000                 –                 –         290,000
4 KHÔ CÁ LÓC         220,000         260,000
5 KHÔ LƯƠN         440,000                 –         250,000         480,000
6 VŨ NỮ CHÂN DÀI (Size lớn)         440,000                 –         260,000         490,000
7 VŨ NỮ CHÂN DÀI (Size nhỏ)         540,000                 –         300,000         590,000
8 KHÔ SẶC (Size lớn)         300,000                 –                 –         350,000
9 KHÔ SẶC (Size nhỏ)         270,000                 –                 –         320,000
10 KHÔ CHẠCH SÔNG         440,000                 –         240,000         470,000
11 CHUỘT 1 NẮNG         250,000                 –         160,000         300,000
12 CHUỘT SẤY KHÔ         380,000         220,000         420,000
13 MẮM THÁI         180,000                 –         120,000         220,000
14 MẮM CÁ LINH         140,000                 –         100,000         180,000
15 MẮM CÁ CHỐT         180,000                 –         120,000         220,000
16 MẮM CÁ SẶC         150,000                 –         110,000         190,000
17 MẮM CÁ LÓC (nguyên con)         240,000                 –         140,000         260,000
18 MẮM CÁ LÓC (phi lê)         260,000                 –         160,000         300,000
19 MẮM BA KHÍA         180,000                 –         130,000         220,000
20 MẮM TÔM CHUA
21 MẮM TÔM CHUA ĐU ĐỦ
22 MẮM DƯA GANG

Xin cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Hi vọng sẽ mang đến ngày càng nhiều sự tin tưởng cho quý thực khách.

Trân trọng./.